De taalprof

Op 23 november 2017 overleed prof. dr. Maarten van den Toorn, ‘M.C.’, zoals hij door zijn studenten in 1979 genoemd werd. Ik was toen zijn student-assistent voor de werkcolleges zinsontleding. In die tijd werd je als vwo’er geacht de elementaire zinsontleding al grondig te beheersen; je moest alleen even als opfrissing de Nederlandse grammatica van Van den Toorn doornemen, en dan kreeg je na vier weken een tentamen.

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in