86ste jaargang nummer 1

Als er van iets gezegd wordt dat het “soms giftig kan uitbreken”, “scherp aan het gas hangt” en dat “het onderstel” niet “slap gedempt” is, waarover gaat het dan? Over auto’s. De autowereld kent een heel eigen insiderstaal, waar Guus Middag uitvoerig bij stilstaat in deze nieuwe aflevering van Onze Taal.

In dit nummer ook een royaal interview met Hans Bennis, die in december afscheid nam van het Meertens Instituut en tot veler verrassing benoemd werd tot de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Verder een achtergrondartikel over Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs, en een reportage over cursussen voor laaggeletterden. En nog veel meer.

M02b988b6f508aceddc2472ce631bbd6f4