Femmie van Efferink - Deventer

Marc van Oostendorps artikel ‘Geen 10 voor Nederlands’, over de ontoereikende kwaliteit van de (eind)examens Nederlands (Onze Taal oktober), is mij uit het hart gegrepen. Het belicht echter alleen de gevolgen voor de studiekeuze van middelbare
scholieren. Er zit ook een andere kant aan de kwestie, want als een 10 halen niet mogelijk is, moet je concluderen dat er ook mensen ten onrechte zakken.
 

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in