Als taalkundige en hoogleraar vakdidactiek ziet Peter-Arno Coppen discussies over taal geregeld ontsporen. Dat kan beter.

Redactie Onze Taal

Taalprof Peter-Arno Coppen: “Iedereen praat langs elkaar heen.” (Foto: Eelkje Colmjon)

Taalprof Peter-Arno Coppen: “Iedereen praat langs elkaar heen.” (Foto: Eelkje Colmjon)

Discussiëren over taalkwesties, redeneert Peter-Arno Coppen (ook bekend als de Taalprof), is vaak een frustrerende aangelegenheid. Meestal gaat het zo: iemand werpt de vraag op: ‘Is dit een goede zin?’ Waarop de een kermt dat de zin hem pijn doet aan de oren, de ander opmerkt dat de zin wordt goedgekeurd door de Schrijfwijzer en weer een ander erop wijst dat de zin heel vaak voorkomt op internet.

Wilt u verder lezen? Log dan hieronder in