87ste jaargang nummer 4

Moet dat nou, al dat Engels als voertaal op universiteiten en hogescholen? Leidt het niet tot verschraling van het hoger onderwijs? En van onze taal? Of is dat Engels juist nodig, vanwege de internationalisering? De komende maanden zal Onze Taal in een aantal artikelen diep ingaan op deze hoogst actuele kwestie. In het aprilnummer gaat de reeks van start met een flink stuk over alle voors en tegens.

In dit nummer nóg een onderwerp dat veel in het nieuws is: de gevoelswaarde van de woorden wit en zwart. Verder een vraaggesprek met schrijver en tv-maker Mike Boddé over de teksten die zijn taalliefde deden ontbranden, een artikel over het onlangs in Amsterdam voltooide grootste Jiddische woordenboek ter wereld, en een stuk van schrijver Stella Bergsma over “verstoten woorden”, zoals “k-, f- en n-woorden”. En natuurlijk nog veel meer.

M02b988b6f508aceddc2472ce631bbd6f4