Redactie Onze Taal

Zet het vast in uw agenda: op zaterdag 7 oktober vindt het volgende tweejaarlijkse congres van Onze Taal plaats. Het thema is ditmaal ‘Met andere woorden’, de locatie het Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht. Er zijn bijdragen van o.a. Ionica Smeets, Wim Daniëls, Japke-d. Bouma, Jaap Toorenaar en Hans Bennis.

Binnenkort zullen we het programma en de wijze van inschrijving bekendmaken; houd daarom de ledennieuwsbrief en natuurlijk het tijdschrift goed in de gaten.