In Onze Taal is er ook ruimte voor bijdragen van lezers. Hebt u een taalsignalement, een reactie of zelfs een heel artikel? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Probeer de lengte van ingezonden brieven te beperken tot 250 woorden.

Taalkronkels voor de rubriek 'Ruggespraak' kunt u mailen naar ruggespraak@onzetaal.nl of per post sturen naar de redactie van Onze Taal: Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag.