Gaston Dorren

Als we Engels praten of schrijven, sijpelt het Nederlands aan alle kanten binnen: in de grammatica, de woordkeus en de uitspraak of spelling, maar ook in de keuze van formuleringen. (Zie ook het stuk over 'Dutch English' in het juli/augustusnummer van 2012.) Onderzoekster Alison Edwards heeft tijdens haar jaren als eindredacteur aan de Universiteit Maastricht vele voorbeelden verzameld. Hieronder een kleine greep.

Grammatica

-Answers are treated fully confidential Standaardengels: confidentially. Doordat

het Nederlands zelden onderscheidt maakt tussen bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, laten we de bijwoordsuitgang -ly in het Engels ook nogal eens weg.

- I live here since four years Standaardengels: ‘I have lived here for four years.’ Dit

doen overigens sprekers van vele talen. De Engelse grammatica is op dit punt bijzonder. Het Internationale Engels zal in zulke gevallen vaak afwijken van het Standaardengels.

- I give you an example Standaardengels: ‘I will give you an example.’

- In 2002, the euro has been introduced Standaardengels: ‘In 2002, the euro was introduced.’

- At this moment, we negotiate with possible sponsors Standaardengels: ‘At this moment, we are negotiating with possible sponsors.’

- Society isn’t working like that Standaardengels: ‘Society doesn’t work like that.’

- We want that everyone participates Standaardengels: ‘We want everyone to participate.’

- Only then, differences can be turned into vehicles for learning Standaardengels: ‘Only then can differences ...’ Opnieuw een Engelse grammaticale regel die de meeste niet-moedertaalsprekers liever vandaag dan morgen zouden afschaffen. Opmerkelijk genoeg komt de correcte formulering overeen met de Nederlandse zinsvolgorde. In feite is de genoemde ‘fout’ een hypercorrectie.

- Opening hours library (op een bordje). Standaardengels: library opening hours dan wel opening hours of the library.

- On this website, you can find advices about … Standaardengels: advice. Dit is een van de woorden die in het Standaardengels verrassenderwijs geen meervoudsvorm kennen, net als het Nederlandse woord informatie. Dit geldt ook voor onder meer training, research en waste.

- The by film experts warmly welcomed Slumdog Millionaire is on the programme Standaardengels: ‘Slumdog Millionaire, warmly welcomed (of liever: highly praised) by film experts, is on the programme.’

- In the third year students write an own thesis Standaardengels: ‘In the third year, students write their own thesis.’

- It is not allowed to copy software to the system Standaardengels: ‘Copying software to the system is not allowed.’

 

Vocabulaire

- A.o., bedoeld als afkorting van among others, naar het voorbeeld van o.a. In het Standaardengels onbekend.

- Decenniumen lustrumstaan wel in Engelse woordenboeken, maar worden vrijwel nooit gebruikt. ‘Tien jaar’ is in het Standaardengels doorgaans decade (terwijl het Nederlandse decade in het Standaardengels a ten-day period is). ‘Het derde lustrum’ zou buiten Nederland fifteenth anniversary zijn.

- This requires a special way of storageStandaardengels: method of means in plaats van way.

- Next to the university support webpage, you can also visit the electronic service centre In Standaardengels zou de zin met In addition to beginnen; next to betekent vooral in ruimtelijke zin ‘naast’.

- I wanted to enlarge my knowledge of international economic law Standaardengels: ‘I wanted to enhance (of: improve) my knowledge ...’

- Do not hesitate to mail or call usStandaardengels: email in plaats van mail.

- Write these dates down in your agenda right awayStandaardengels: in your diary ofcalendar, of een alternatieve formulering, zoals ‘Add these dates to your schedule.’

- Mailing is geen Standaardengels woord voor een ‘groepsmail’, accent niet voor ‘nadruk’, relation niet voor ‘(liefdes)relatie’, function niet voor ‘functie (in een organisatie)’, een paragraph is geen ‘paragraaf’ maar een ‘alinea’.

- Het Nederlands Engels gebruikt graag on waar het Standaardengels de voorkeur geeft aan at: ‘We hope to see you on one of the alumni events.’ Maar ook het omgekeerde komt voor: at the last day. Na welcome gebruikt het Nederlands Engels, net als het Nederlands, een keur aan voorzetsels; in het Standaardengels is alleen welcome to mogelijk. Ook in tal van andere gevallen kiezen Nederlanders een ander Engels voorzetsel dan moedertaalsprekers zouden doen. Ook laten we het voorzetsel soms weg (‘You can search books in the open stacks’ in plaats van ‘You can search for …’) of voegen het juist toe (‘Please request for a library card’).

 

Spelling

Nederlanders maken andere spelfouten dan moedertaalsprekers. Het zo veel voorkomende verwarren van there, they’re en their overkomt ons minder, wellicht doordat we ze beschouwen als vertalingen van daar, ze zijn en hun. Maar het feit dat we moeite hebben sommige uitspraakverschillen te horen, weerspiegelt zich vaak in de spelling van het Nederlands Engels. Dit leidt tot zinnen als: ‘I have send you the document’, in plaats van ‘I have sent ...’

Daarnaast leiden ook Nederlandse spellingconventies tot afwijkende schrijfwijzen:

- Guests will be welcomed from 16.30 hoursStandaardengels: ‘... from 4.30 p.m.’

- From saturday, 25 november ... Standaardengels: ‘From Saturday, 25 November ...’

- ICT-facilities for PhD-students Standaardengels: ICT facilities for PhD students.

- Taxi’s, dilemma’s, faq’s Standaardengels: taxis, dilemmas, FAQs. Overigens is ook onder moedertaalsprekers de neiging om apostrofs te plaatsen wijdverbreid.

- This happens (too) oftenStandaardengels: ‘This happens often, maybe too often.’ Het Nederlandse gebruik van haakjes wijkt sterk af van het Standaardengelse.

 

Woordkeus

- We hope to have informed you sufficientlyIn het Nederlands Engels is dit een gangbare, aan het Nederlands ontleende afsluiting van een zakelijke brief. Moedertaalsprekers laten deze mededeling helemaal weg of schrijven, in zeer formele brieven, iets als ‘We trust that this letter receives your due consideration.’

- Instructions by library staff must be obeyed Dit opschrift zou in Engelstalige landen wat omzichtiger geformuleerd worden, bijvoorbeeld als ‘We kindly request that you follow any instructions given by library staff.’

- Prof. dr.In het Standaardengels staat er nooit meer dan één titel voor een naam. De hoogste verdringt de lagere titels.