Doordat nieuwswebsites snel veranderen, kan de redactie van Onze Taal niet garanderen dat onderstaande koppelingen nog werken.

  • Nederlands De belangstelling voor het keuzevak Nederlands is in het Duitse grensgebied zó groot dat er niet voldoende gekwalificeerde leraren zijn. De regio Münster bekijkt op dit moment de mogelijkheden om leraren te werven in Nederland.
  • Toets De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de leerlingen van groep 8 van de basisschool een verplichte eindtoets voor taal en rekenen te laten maken. De toets zal in 2013 voor het eerst worden afgenomen.
  • Stichting Nederlands Arno Schrauwers is onlangs afgetreden als voorzitter van de stichting Nederlands, een organisatie die zich verzet tegen de verengelsing van het Nederlands. In zijn afscheidsbrief stelt Schrauwers teleurgesteld vast dat hij er niet in geslaagd is “het Nederlands als belangrijk thema op de Nederlands(talig)e kaart te zetten”.