Doordat nieuwswebsites snel veranderen, kan de redactie van Onze Taal niet garanderen dat onderstaande koppelingen nog werken.

  • Klare Taal Op 30 maart was de laatste reguliere aflevering te horen van Klare Taal, een wekelijks radioprogramma van de Wereldomroep over de Nederlandse taal. Het programma is – samen met vele andere Nederlandstalige programma’s – wegbezuinigd. Op 10 en 11 mei wordt er met een speciale uitzending afscheid genomen. 
  • Taalkunde Olympiade Bas Wullems uit Goesheeft de Taalkunde Olympiade 2012 gewonnen. De vier beste deelnemers van de wedstrijd voor middelbare scholieren vertegenwoordigen Nederland tijdens de Internationale Taalkunde Olympiade in augustus in Slovenië.
  • Taalbijles Ook dit jaar klagen hogescholen weer over de geringe taalvaardigheid van hun studenten. De hbo-instellingen in de grote steden zien zich genoodzaakt met speciale taalprogramma’s het niveau te verbeteren.
  • Genieten Brusselse anderstaligen vinden genieten het mooiste Nederlandse woord. Dat maakte Bru-taal, het Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering, onlangs bekend.