Doordat nieuwswebsites snel veranderen, kan de redactie van Onze Taal niet garanderen dat onderstaande koppelingen nog werken.

  • Op de bon Vlaamse scholen in de buurt van Brussel hebben hun eigen manier gevonden om het oprukkende Frans in te dammen: de ‘taalbon’. Kinderen die op het schoolplein Frans spreken, krijgen zo’n bon; hebben ze er drie, dan moeten ze na schooltijd extra taalles volgen.
  • Aanpak taalachterstand Het kabinet trekt de komende jaren vele tientallen miljoenen uit om taalachterstanden bij peuters weg te werken. Het geld wordt verdeeld over de 37 grootste gemeenten.
  • Lofprijs De stichting Nederlands heeft de Lofprijs der Nederlandse taal toegekend aan Herman Finkers, omdat hij zich vorig jaar fel uitsprak tegen de gemakzucht waarmee Nederlanders Engelse woorden gebruiken. In november ontving Finkers ook al de Groenman-taalprijs van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal) vanwege zijn goede en creatieve gebruik van het Nederlands. De tegenhanger van de Lofprijs, de Sofprijs, ging naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Martinus Nijhoff Prijs Op 25 februari ontving Frans Denissen de Martinus Nijhoff Prijs, een jaarlijkse onderscheiding voor literair vertalers, voor zijn vertalingen van Italiaanse literatuur in het Nederlands. Dat gebeurde tijdens een door het Prins Bernhard Cultuurfonds georganiseerde vertaalmanifestatie.
  • Populariseringsprijs De Dialectatlas van het Nederlands van Nicoline van der Sijs heeft de LOT-Populariseringsprijs 2011 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt “ter stimulering van het vervaardigen van populair-wetenschappelijke bijdragen over een taalwetenschappelijk onderwerp”. De jaargangen 2010 en 2011 van Onze Taal waren ook genomineerd.