Door Raymond Noë


Bijbelvertalingen

De Bijbel in de Lage Landen gaat heel uitvoerig in op de vele gehele en gedeeltelijke bijbelvertalingen die er in de loop der eeuwen in het Nederlands zijn verschenen – van de Wachtendonckse Psalmen (omstreeks 900) tot aan de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Het boek behandelt de ontstaansgeschiedenis van iedere vertaling, waarbij ook steeds wordt stilgestaan bij vertaaltechnische aspecten – hoe is er vertaald en waarom? – en de theologische opvattingen die aan de vertaling ten grondslag lagen. Behalve reguliere vertalingen komen ook onder meer kinderbijbels en literaire en persoonlijke vertalingen aan de orde. De bijdragen aan dit lijvige boek zijn geschreven door mediëvisten, bijbelwetenschappers, (kerk)historici, neerlandici en vertaalwetenschappers.

  • De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, onder redactie van Paul Gillaerts e.a., is een uitgave van Royal Jongbloed en kost € 49,95 (gebonden, 980 blz.). ISBN 978 90 8525 039 5

Jarenzestigwoorden

Blits! is het honderdeneerste boek van taalkundige Wim Daniëls. Het biedt een overzicht van de woorden waarmee het Nederlands in de jaren zestig verrijkt is, van alarmschijf en beatgirl tot woonerf en zakkenwasser. Daar zitten woorden bij die inmiddels weer verdwenen zijn, zoals teenagershow, praat-in en elastiektwist, woorden die 'typisch jaren zestig' zijn, zoals maxi-jurk, gastarbeider, twen en protestsong, maar vooral ook veel woorden die sindsdien volkomen ingeburgerd zijn, zoals underground, leefbaarheid en halvarine. In aparte hoofdstukjes wordt ingegaan op slogans ('Stop een tijger in uw tank'), namen (Boerenpartij, Bonanza, Swiebertje), spelling (sitroen en ginekoloog) en verengelsing.

  • Blits! De taal van de jaren zestig is een uitgave van Thomas Rap en kost € 12,90 (gelijmd, 224 blz.). ISBN 978 94 004 0110 5. Bestel direct bij Onze Taal.

Juridische teksten samenvatten

Juridische teksten zijn vaak lang van stof en lastig te begrijpen, en daarom wordt er vaak een korte samenvatting 'in gewone taal' aan toegevoegd. Het schrijven van zo'n samenvatting is een vaardigheid die geleerd moet worden. Met het tweede deel in de serie 'Recht lezen' van Jacky van den Dikkenberg kunnen rechtenstudenten oefenen in het zoeken, analyseren en parafraseren van informatie in allerhande juridische teksten. Er is een begeleidende website met extra oefenmateriaal.

  • Recht lezen 2 – Samenvatten is een uitgave van Coutinho en kost € 26,– (ingenaaid, 256 blz.). ISBN 978 90 469 0464 0

Filologie

Filologie – letterlijk 'liefde voor het woord' – is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van teksten uit het verleden. Een filoloog bestudeert de taal- en letterkunde van volkeren aan de hand van beschikbare geschriften en in samenhang met de cultuurgeschiedenis van een volk. In de negentiende eeuw kwam de filologie in een stroomversnelling terecht die leidde tot differentiatie en specialisatie richting taalkunde, letterkunde dan wel (cultuur)geschiedenis. De Engelstalige en vrij specialistische bundel The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands gaat in tien artikelen van Nederlandse wetenschappers in op de oorzaken en gevolgen van die differentiatie in verschillende deelgebieden van de filologie.

  • The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands, onder redactie van Ton van Kalmthout en Huib Zuidervaart, is een uitgave van Amsterdam University Press en kost € 79,– (gebonden, 258 blz.). ISBN 978 90 8964 591 3

Woorden met een verhaal

Taalpublicisten Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar stelden een boekje samen met 'woorden met een verhaal', meestal woorden met een opmerkelijke herkomst, zoals het woord maarschalk, dat vroeger 'stalknecht' betekende. Het boekje heeft dezelfde opzet als Waar komt pindakaas vandaan?, een uitgave van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en het Genootschap Onze Taal uit 2013.

  • Waarom is een witte neushoorn grijs (en een zwarte ook)? is een uitgave van Van Dale en kost € 10,- (gelijmd, 127 blz.). ISBN 978 94 6077 236 8

En verder

  • Zakelijk Frans – Efficiënt communiceren met je handelspartner van Caroline Verstraeten. Training mondelinge taalvaardigheid Frans voor zakelijke communicatie, met drie uur online luisteroefeningen. Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, € 34,90 (gelijmd, 272 blz.). ISBN 978 90 00 34068 2
  • Zo word je een geweldige dichter van Ellen Deckwitz. Inzichten en instrumenten waarmee beginnende én gevorderde dichters hun werk kunnen verbeteren. Atlas Contact, € 12,99 (gelijmd, 128 blz.). ISBN 978 90 457 0607 8

Zie voor andere afleveringen van de rubriek 'Boeken' het dossier elders op deze website.