Door Raymond Noë


Kroatisch en Georgisch

De Amsterdamse uitgeverij-boekhandel Pegasus was oorspronkelijk de huisuitgeverij van de Communistische Partij Nederland. Nadat deze partij in in 1989 in GroenLinks was opgegaan, richtte de uitgeverij zich vooral op slavistiek en Oost-Europese literatuur, en gaf zij voornamelijk woordenboeken en leermiddelen uit. Het bekende woordenboek Russisch-Nederlands van Honselaar is door Pegasus uitgegeven, evenals de ‘grote’ woordenboeken Pools en Roemeens. Het woordenboekenfonds is onlangs uitgebreid met twee nieuwe talen: Kroatisch en Georgisch.

Het woordenboek Kroatisch-Nederlands is in ons taalgebied het eerste volwaardige woordenboek voor deze Zuidoost-Europese taal. Het werd samengesteld door Radovan Lučić, en is tot stand gekomen met steun van de Nederlandse Taalunie. Het bevat meer dan 36.000 trefwoorden; de lemma’s geven naast de betekenis ook informatie over onder meer woordsoort, uitspraak en idiomatisch gebruik. Het is de bedoeling dat er binnen afzienbare tijd ook een deel Nederlands-Kroatisch komt. En intussen wordt er ook gewerkt aan een woordenboek Servisch-Nederlands, dat in 2015 moet verschijnen.

Het woordenboek Georgisch-Nederlands / Nederlands-Georgisch van Artchil, Inga en Nino Djvakhadze is een sterk uitgebreide en verbeterde heruitgave; de eerste editie verscheen in 2005. Deze nieuwe editie bevat 20.000 Nederlandse trefwoorden, en 23.000 Georgische. De lemma’s geven informatie over de betekenis, woordsoort en uitspraak. Voor beide talen is een grammaticaal compendium opgenomen.

  • Woordenboek Kroatisch-Nederlands. Hrvatsko-nizozemski rječnik kost € 70,– (gebonden, 596 blz.). ISBN 978 90 6143 380 4
  • Nederlands-Georgisch / Georgisch-Nederlands woordenboek kost € 49,– (gebonden, 1344 blz.). ISBN 978 90 6143 377 4

Medisch taalgebruik

Artsen en verplegend personeel krijgen steeds vaker te maken met patiënten die geen Nederlands spreken en met wie ze dus in een andere taal moeten communiceren, zoals Engels of Frans. Maar daarvoor moet je dan wel de juiste medische terminologie beheersen. Bij uitgeverij Academia Press zijn twee boeken verschenen die Nederlandstalig medisch personeel helpen zich dit medische taalgebruik eigen te maken – een voor het Engels en een voor het Frans. De boeken bevatten veel oefeningen en worden ondersteund met een website.

  • Au secours! Le français médical van Elke Weylandt en Nele Noë kost € 19,50 (gelijmd, 151 blz.). ISBN 978 90 382 1955 4
  • English For Medical Practitioners, Not Only For Emergencies van Dominique Neyts en Catherine Verguts kost € 25,­– (gelijmd, 302 blz.). ISBN 978 90 382 2284 4

Neerlandistiek in Luik

De eerste universiteit buiten het Nederlandse taalgebied waar Nederlands werd onderwezen, was de universiteit van Luik. De Nederlander Johannes Kinker werd daar in 1817 hoogleraar. Het komende jubileum wordt nu alvast gevierd met de verschijning van Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Université de Liège. Het boek behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van de faculteit, de hoogleraren en medewerkers die er onderwezen, het verenigingsleven en de studententijdschriften. Daarnaast wordt ook gekeken naar de positie van de Luikse neerlandistiek binnen het veld van de neerlandistiek in het buitenland, en de uitdagingen voor de nabije toekomst.

  • Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Université de Liège. Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands van Guy Janssens en Kris Steyaert is een uitgave van Acco en kost € 24,50 (gelijmd, 198 blz.). ISBN 978 90 334 9611 0

Taalcolumns

Jan Kuitenbrouwer is sinds zijn eerste boek, de megaseller Turbotaal (1987), nooit opgehouden de trends en ontwikkelingen in het hedendaagse Nederlands op de voet te volgen. Hij schrijft erover in vaak humoristische columns in NRC Handelsblad en Onze Taal. De beste en leukste stukken zijn nu gebundeld in Eik bes leuk, waarin Kuitenbrouwer laat zien “hoe taal onze werkelijkheid bepaalt, en andersom”. Zie de lezersaanbieding.

  • Eik bes leuk. De taal van vandaag is een uitgave van Thomas Rap en kost € 12,90 (gelijmd, 240 blz.; e-book: € 7,99). ISBN 8978 94 004 0197 6

Nautische spreekwoorden

De scheepvaart heeft het Nederlands heel veel spreekwoorden en uitdrukkingen opgeleverd, zoals het roer omgooien, op de klippen lopen en tussen wal en schip raken. Omdat de uitdagingen van de zeelui en vissers van vroeger dezelfde zijn als die van het hedendaagse bedrijfsleven, heeft Mick Verbrugge in zijn boek Nautische spreekwoorden voor managers een groot aantal van dit soort uitdrukkingen bijeengebracht. Ze zijn geordend rond thema’s als ‘samenwerking’, ‘concurrentie’ en ‘beleidsbepaling’, en worden allemaal kort uitgelegd.

  • Nautische spreekwoorden voor managers is een uitgave van Seevanck Publishers en kost € 9,99 (gelijmd, 128 blz.). Bestellen: www.seevanck.com. ISBN 978 90 8163 811 1

Argumenteren voor studenten

De ‘Beter in …’-reeks van uitgeverij Academic Service bestaat uit praktische taalhulpboeken voor hbo-studenten, met veel tips, voorbeelden en oefeningen. Er zijn delen over onder meer spelling, gesprekstechnieken en het schrijven van e-mails; de reeks is nu aangevuld met een deel over argumenteren. Het boek wordt ondersteund met een website waarop aanvullende oefeningen te vinden zijn.

  • Beter in argumenteren van Karin Pijper kost € 24,95 (ingenaaid, 112 blz.). ISBN 978 90 395 2802 0

Zie voor andere afleveringen van de rubriek 'Boeken' het dossier elders op deze website.