Door Raymond Noë


Pathos

Als je iemand wilt overtuigen, kun je 'pathos' gebruiken, oftewel inspelen op emoties en het gevoel. In de bundel Beïnvloeden met emoties wordt door 33 wetenschappers uitgelegd hoe dat in zijn werk ging bij de oude Grieken en hoe het tegenwoordig wordt toegepast in de media en literatuur, in de rechtszaal – en ook in film, muziek en beeldende kunst. In dit mooi verzorgde boek komen veel geslaagde en opmerkelijke voorbeelden van het gebruik van pathos voorbij, van onder meer Quintilianus, Vondel, Joseph Goebbels en Frans Timmermans, maar ook van bijvoorbeeld Tsjaikovski, Lou Reed, Prince en Rubens.

  • Beïnvloeden met emoties. Pathos en retorica, onder redactie van Jaap de Jong, Christoph Pieper en Adriaan Rademaker, is een uitgave van Amsterdam University Press en kost € 24,95 (gebonden, 255 blz.). ISBN 978 94 6298 121 8. Bestel direct bij Onze Taal.

Schelden

Het vertalersduo Bindervoet en Henkes heeft in Dat boek met die kuttitel een flink aantal Nederlandse vloeken en scheldwoorden bijeengebracht. Wie de twee een beetje kent, zal niet verbaasd zijn dat de uitleg ervan nogal eigenzinnig is. De meeste trefwoorden – van achterlijke en actreutel tot zombie en zwijnjak – zijn van een zeer persoonlijke toelichting over gebruik en betekenis voorzien, die in sommige gevallen het karakter krijgt van een royale beschouwing.

  • Dat boek met die kuttitel. Schelden & vloeken in het Nederlands, een cursus voor beginners en gevorderden is een uitgave van Prometheus en kost € 17,50 (gelijmd, 188 blz.). ISBN 978 90 351 4299 2. Bestel direct bij Onze Taal.

Vreemdetalenonderwijs door de eeuwen heen

Het lijvige Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland beschrijft de ontwikkeling van het onderwijs in de moderne talen (Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans) sinds 1500, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd er onderwezen, en hoe? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Welke personen zijn door de eeuwen heen van belang geweest voor de ontwikkeling van het vreemdetalenonderwijs? Dit alles wordt beschreven binnen de bredere context van allerlei culturele en maatschappelijke ontwikkelingen – denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het Nederlandse schoolsysteem en in de pedagogische inzichten.

  • Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden van Hans Hulshof, Erik Kwakernaak en Frans Wilhelm is verschenen bij Uitgeverij Passage en kost € 19,90 (gelijmd, 468 blz.). ISBN 978 90 5452 315 4

Geschiedenis van het Nederlands

Het Basisboek historische taalkunde is een degelijk studieboek dat gedetailleerd beschrijft hoe onze taal zich ontwikkeld heeft van het vroegste Indo-Germaans tot het zeventiende-eeuwse Vroegnieuwnederlands, zowel qua vorm als qua klank. In aparte hoofdstukken wordt ingegaan op het Fries en de Zuid-Nederlandse en Nedersaksische streektalen.

  • Basisboek historische taalkunde van Henk Bloemhoff en Nanne Streekstra is verschenen bij Uitgeverij kleine Uil en kost € 35,– (gelijmd, 391 blz.). ISBN 978 94 91065 56 9. Bestel direct bij Onze Taal.

En verder

  • Er was eens … een verhaal van Jeroen C. Muts. Cursusboek voor het schrijven van korte verhalen, voor zowel klassikaal als persoonlijk gebruik. VanDorp Uitgevers, € 19,95 (gelijmd, 88 blz.). ISBN 978 94 61851 12 3
  • Zo gespeld. Online spellingcursus die ongeveer 30 minuten inzet per week vraagt. Voor € 145,– of € 185,– krijgen cursisten een jaar lang toegang tot het cursusmateriaal. Zogespeld.nl.
  • Woordenboek. Gratis app van Muiswerk Educatief, die 80.000 veelgebruikte Nederlandse woorden verklaart, met gebruiksvoorbeelden, synoniemen en antoniemen. Zie Muiswerk.nl.
  • Grammaire innovaCtive, van Annick Mannekens en Isabelle Werbrouck. Opfriscursus Franse grammatica. Acco, € 35,– (gelijmd, 112 blz.). ISBN 978 94 6292 287 7

Zie voor andere afleveringen van de rubriek 'Boeken' het dossier elders op deze website.