Door Raymond Noë


Nieuwe woorden

Sjoemelsoftware won de woord-van-het-jaarverkiezing van zowel Van Dale als Onze Taal, maar 2015 heeft natuurlijk nog veel meer aansprekende nieuwe woorden opgeleverd. Een kleine greep: bijensnelweg, pakketdrone, agreekment, hoverboard, robothotel, buurtschrijver, bermkerkje … In De nieuwe woorden van 2015, geschreven door drie woordexperts van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, worden zo'n honderd neologismen van tekst en uitleg voorzien. De woorden zijn ondergebracht in thematische hoofdstukken, over bijvoorbeeld 'eten en drinken', 'trends en hypes' en 'politiek en maatschappij'.

  • De nieuwe woorden van 2015 van Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars en Vivien Waszink is een uitgave van Amsterdam University Press en kost € 9,95. (gelijmd, 141 blz.) ISBN 978 904 6298 067 9

Etnisch Nederlands

Een etnolect is een taalvariant die door een bepaalde etnische bevolkingsgroep gesproken wordt, en die dan ook kenmerken heeft van de moedertaal van zo'n bevolkingsgroep – zoals dat bij bijvoorbeeld het Turks Nederlands het geval is. In zijn mooi verzorgde boek Wijdvertakte wortels gaat onderzoeker Frans Hinskens in op verschillende etnolecten: het Joods Nederlands van vroeger, de etnolecten van onder andere het Zweeds en het Spaans, en het etnisch gekleurde Nederlands van nu, vooral dat uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap.

  • Wijdvertakte wortels. Over etnolectisch Nederlands is een uitgave van Amsterdam University Press en kost € 14,95 (ingenaaid, 112 blz.). ISBN 978 94 6298 122 5

Taal en politiek

Taal speelt sinds begin negentiende eeuw een belangrijke rol in het afbakenen van de identiteit van regio's en landen, en daardoor ook in de nationale en internationale politiek. Over die relatie tussen taal en politiek gaat Taalstrijd van Frank van Splunder. Hij legt uit wat taal eigenlijk is en hoe en wanneer taal wordt opgenomen in politieke en staatkundige denkbeelden. En vervolgens gaat het over de mondiale machtsverhoudingen tussen talen, de verengelsing van Europa en de al dan niet verbindende rol van de taal in Nederland en België.

  • Taalstrijd. Over relaties tussen talen in de wereld, Europa, Nederland en Vlaanderen is een uitgave van Academic and Scientific Publishers en kost € 17,95 (gelijmd, 128 blz.). ISBN 978 90 5718 445 1

Stotteren

Wat voor invloed stotteren heeft op een mensenleven is het onderwerp van Komen spreken over stotteren. In dit boek vertellen onbekende en bekende stotteraars (onder anderen Arno Hintjens, Tom Helsen en Erben Wennemars) over hoe ze het stotteren beleefden en beleven in allerlei situaties, van de schoolklas tot dates tot de werkvloer. De verhalen worden toegelicht en aangevuld met informatie en praktische adviezen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan broddelen, oftewel slordig formuleren en spreken, een spraakstoornis die vaak met stotteren wordt verward.

  • Komen spreken over stotteren. Verhalen en adviezen van Caroline Moerenhout en Gert Reunes is een uitgave van Academia Press en kost € 24,99 (gelijmd, 254 blz.). ISBN 978 90 382 2546 3

Grammatica oefenen

Uitgeverij Intertaal is een nieuwe reeks begonnen met oefeningen bij grammaticale onderwerpen, voor de talen Italiaans, Frans, Duits, Engels en Spaans. Bij elk onderwerp zijn oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden opgenomen, plus de antwoorden, en extra informatie over bijvoorbeeld uitspraak, uitzonderingen en veelgemaakte fouten. De boeken zijn geschikt voor zelfstudie. Op de website van de uitgever zijn proefhoofdstukken in te zien.

  • 250 Grammaticaoefeningen – training & tips (Italiaans/Frans/Duits/Engels/Spaans) kost € 14,95 per deel (gelijmd, 176 blz.). ISBN 978 94 6293 016 2 (E) / 017 9 (D) / 018 6 (S) / 020 9 (I) / 019 3 (F).

Schrijven voor merken

In reclame en marketing geldt: ieder merk onderscheidt zich door een eigen identiteit, en die identiteit kun je vormen door in reclameteksten een consequente eigen toon aan te slaan – in vaktermen de 'verbal identity'. Op die manier creëer je een herkenbaar gevoel waar potentiële kopers op aanslaan. In het boekje Nogal lange koekjes of huisgemaakte luxe roomboterassorti wordt uitgelegd hoe je zo'n tekst schrijft, en met wat voor zaken je daarbij rekening moet houden.

  • Nogal lange koekjes of huisgemaakte luxe roomboterassorti. Zo schrijf je voor een merk van Daniëlle van Hengst en Willemijn Menken is uitgegeven in eigen beheer en kost € 14,95 (gelijmd, 58 blz.). ISBN 978 94 92182 64 7

En verder

  • Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden heeft een tweetalig themanummer gewijd aan 'literatuur en meertaligheid in de Lage Landen tussen 1100 en 1600'. Het biedt onder meer een Engelstalig artikel over taalspelletjes en -puzzeltjes die verwerkt zijn in middeleeuwse teksten. Queeste verschijnt bij uitgeverij Verloren. Het nummer kost € 25,–. ISBN 978 90 8704 531 9

Zie voor andere afleveringen van de rubriek 'Boeken' het dossier elders op deze website.