Door Raymond Noë


Afrikaans

Het Afrikaans roept bij Nederlanders en Vlamingen vaak een soort geamuseerde vertedering op, door de voor ons koddig aandoende woorden en uitdrukkingen in die taal. Snoepjes heten er 'kinderkougoed', een snackbar heet een 'peuselsalon', en een luipaard een 'spikkelkat'. En een 'pantserhond' is een krokodil. Bovendien hebben Afrikaanssprekenden blijkbaar een nogal puristische houding ten opzichte van het Engels: een doggy bag heet bij hen een 'brakkiesakkie', een diskjockey een 'plaatjochie' en een computer een 'rekenaar'. In Afrikaans met een knipoog zijn honderden grappige Afrikaanse woorden en uitdrukkingen verzameld.

  • Afrikaans met een knipoog. De leukste woorden, uitdrukkingen en zegswijzen van de Afrikaanse taal van Peter en Gaby Beekmans is een uitgave in eigen beheer en kost € 15,– (gebonden, 132 blz.). ISBN 978 90 9028351 7. Bestel direct bij Onze Taal.

Tekstverwerken

Het boek eSchrijven van auteur en schrijfdocent Louis Stiller is speciaal bedoeld voor (aspirant-)schrijvers die – ze bestaan blijkbaar nog – erg weinig van tekstverwerkers en zoekmachines weten. Stiller bespreekt de voor- en nadelen van de verschillende computers en (betaalde en gratis) programma's die er op de markt zijn, en behandelt een groot aantal tips en trucs voor het gebruik van tekstverwerkingsprogramma's en zoekmachines als Google. Ten slotte wordt ook nog ingegaan op het publiceren van e-books en het schrijven van blogs.

  • eSchrijven is een uitgave van Atlas Contact en kost € 17,99 (gelijmd, 160 blz.). ISBN 978 90 457 0602 3

Oudste Italiaanse woordenboek

Als jonge onderzoeker vond Vicenzo Lo Cascio, inmiddels emeritus hoogleraar Italiaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, een in 1672 gepubliceerde maar nooit in omloop gebrachte (Nederlandstalige) Italiaanse grammatica, Italiaansche spraakkonst. Dit werk bevatte ook een woordenlijst van zo'n vijfduizend Nederlandse woorden met hun vertaling in het Italiaans. Dit woordenbestand Nederlands-Italiaans is met behulp van een computer omgedraaid tot een woordenlijst Italiaans-Nederlands, en deze twee woordenlijsten zijn nu door Lo Cascio in eigen beheer uitgegeven in een mooie gebonden uitgave – zodat het allereerste woordenboek Nederlands-Italiaans nu na bijna 350 jaar alsnog is verschenen. Het boek is voorzien van een uitgebreide inleiding waarin de historie van de tekst wordt toegelicht.

  • Il primo dizinario Italiano-Olandese / Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans is een uitgave van Stichting Italned (gebonden, 446 blz.). Het boek is enkel verkrijgbaar door een billijke donatie aan de stichting te doen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via v.locascio@online.nl. ISBN 978 90 804096 0 6

Europese woorden

Emeritus hoogleraar ecologische botanie Eddy van der Maarel is een polyglot die zo'n twaalf talen spreekt of leest. Bovendien heeft hij zich altijd geïnteresseerd voor de verschillen en overeenkomsten in woordvormen en -betekenissen in de verschillende Europese talen. Die interesse heeft geleid tot zo’n zestig stukken over maatschappelijke en cultuurhistorische onderwerpen, waarin speciale aandacht wordt gegeven aan alledaagse woorden die met die thema's te maken hebben. Bij het onderwerp 'rechtspraak' gaat het over het woord recht, bij 'geneeskunde' over het woord gezond. Door de vorm en de betekenis van die woorden in verschillende talen te vergelijken, waarbij hij ook vaak de voorlopers van de hedendaagse talen in ogenschouw neemt, komt hij tot verrassende inzichten. Het boek is bedoeld voor "mensen met een brede belangstelling voor de samenleving en enige talenkennis".

  • Woorden weven. Betekenis en samenhang van woorden in Indo-Europees verband is een uitgave van Eburon en kost € 19,50 (gelijmd, 170 blz.). ISBN 978 90 5972 940 7

Interviewen

Michelle van Waveren schreef in 2004 een handboek over interviewtechnieken die niet gebaseerd zijn op confrontatie, maar op beleefdheid en het laten ontstaan van "een goede gesprekschemie". Door vragen op de juiste manier te stellen, kun je dezelfde antwoorden krijgen als met harde interviewtechnieken. Van haar boek is nu een grondig herziene tweede druk verschenen. Op een bijbehorende website zijn aanvullend materiaal, voorbeeldvideo's en extra opdrachten te vinden.

  • Interviewen. Onthullend en respectvol is een uitgave van Coutinho en kost € 27,50 (ingenaaid, 196 blz.). ISBN 978 90 469 0429 9

Grammatica Papiaments

Het Papiaments is de taal van Aruba, Bonaire en Curaçao, en niemand die er zo veel van weet als het echtpaar Florimon en Igma van Putte. Ze stelden al het Groot woordenboek Nederlands-Papiaments en Papiaments-Nederlands samen, en onlangs publiceerden ze een handboek over de grammatica van deze taal, waarin aandacht wordt besteed aan klanken, woorden, woordgroepen en zinnen – en ook aan de spellingregels.

  • Grammatica van het Papiaments. Vormen en communicatieve strategieën is een uitgave van Walburg Pers en kost € 24,95 (gebonden, 314 blz.). ISBN 978 90 5730 114 8

En verder

  • De aap en het alfabet van Jeanet van Omme. 26 columns waarin wordt uitgelegd "wat de grondslagen zijn van het schrijfonderwijs binnen het Schrijfatelier" (een schrijfschool), aan de hand van luchtige anekdotes en praktijkvoorbeelden. Schrijfatelier, € 20,– (gelijmd, 108 blz.). ISBN 978 90 822922 0 6. Bestellingen: Schrijfatelier.nl.

Zie voor andere afleveringen van de rubriek 'Boeken' het dossier elders op deze website.