Door Raymond Noë


Taaljaar 2015

Wat is er vorig jaar in Nederland en Vlaanderen op taalgebied gebeurd? Veel, zo blijkt uit Taal in 2015. Dit prettig ogende en rijk geïllustreerde jaarboek blikt per maand terug op de hoogtepunten: taal- en literatuurprijzen, wetenschapsnieuws, taalnieuws uit binnen- en buitenland, nieuwe woorden en taalbloopers – het passeert allemaal nog een keer de revue in korte artikeltjes en berichten. Maar er is ook aandacht voor ontwikkelingen en trends die een langere periode bestrijken, zoals het gebruik van Engelse woorden en de opmars van iets met …, en er zijn interviews met bekende Nederlanders en Vlamingen. Opvallend is dat het goede nieuws de overhand heeft; bijvoorbeeld de kritiek die er was op de bezuinigingen van de Nederlandse Taalunie krijgt nauwelijks aandacht. 

  • Taal in 2015. Onvergetelijke bloopers, taaltrends, nieuwe woorden, opvallend taalnieuws en andere favoriete taalmomenten van 2015 van Ton den Boon e.a. is een uitgave van Van Dale en kost € 15,– (ingenaaid, 176 blz.). ISBN 978 94 6077 267 2. Bestel direct bij Onze Taal.

Schrijfstijl

De beroemde Amerikaanse cognitiepsycholoog en psycholinguïst Steven Pinker is auteur van meerdere boeken over taal en denken, zoals Het taalinstinct (1994) en De stof van het denken (2007). In Gevoel voor stijl richt hij zich op een heel ander onderwerp, namelijk schrijfstijl. Hij laat zien dat goed schrijven begint bij goed denken – zorgen dat je je ervan bewust bent wat je wilt schrijven en voor wie – en dat het daarna vooral een kwestie is van goed de regels toepassen. Het is een erudiet betoog over hoe we gedachten formuleren, met vele voorbeelden van hoe het wel en niet moet. Het boek gaat oorspronkelijk natuurlijk over het Engels, maar de vertaling is ook aangepast aan het Nederlands. Zie ook de rubriek 'Vertaald door …' in het aprilnummer.

  • Gevoel voor stijl. Goed schrijven voor denkende mensen! Is een uitgave van Atlas Contact en kost € 34,99 (gelijmd, 320 blz.). ISBN 978 90 450 2845 3. Bestel direct bij Onze Taal.

Overtuigen

Gelijk hebben is vaak niet genoeg om gelijk te krijgen – aldus psycholoog Job Boersma en communicatiedeskundige Sarah Gagestein. In hun boek Harder praten helpt niet laten ze zien hoe je via zeven verschillende technieken je gelijk kunt halen door meer rekening te houden met de emoties, persoonlijke belangen en onbewuste denkprocessen van je gesprekspartner.

  • Harder praten helpt niet. Zeven ongehoord goede strategieën om wél te overtuigen is een uitgave van Haystack en kost € 19,50 (gelijmd, 184 blz.). ISBN 978 94 6126 153 3

Taal voor juristen

Taal is het voornaamste instrument van het recht. Het is voor aankomende juristen dan ook belangrijk zich te oefenen in het begrijpen en gebruiken van taal. Bij het begrijpen gaat het om het lezen en ontleden van juridische teksten, en bij het gebruiken om (be)argumenteren, beredeneren, betogen en bepleiten. In de lesboeken Met recht bedreven! en Met recht bepleit! kan de student deze vaardigheden ontwikkelen aan de hand van oefeningen die afkomstig zijn uit de rechtspraktijk. De boeken worden ondersteund door een website met veel aanvullend videomateriaal.

  • Met recht bepleit! Leer vaardig beargumenteren en betogen van Daisy van der Wagen-Huyskes en Diana Seegers-van Eekeren is een uitgave van Coutinho en kost € 32,50 (ingenaaid, 240 blz.). ISBN 978 90 469 0476 3
  • Met recht bedreven! Oefeningen juridische vaardigheden van Mitsy le Fèbre en Marleen Huls is een uitgave van Coutinho en kost € 37,50 (ingenaaid, 326 blz.). ISBN 978 90 469 0475 6

En verder

  • Actief met taalvaardigheid. Werken met literaire genres in de klas van Françoise Lucas. Lesmethode die allerlei literaire genres en tekstvormen als uitgangspunt neemt om niet alleen de leesvaardigheid te bevorderen, maar leerlingen ook aan het schrijven, luisteren en spreken te zetten. Coutinho, € 26,– (ingenaaid, 172 blz.). ISBN 978 90 469 0499 2
  • Debatteren om te winnen. De kunst van het overtuigen van Arthur Noordhuis e.a. Herziene en uitgebreide uitgave van een boek (uit 2011) over debattechnieken en -strategieën, met 'tips en trucs' en oefeningen. Haystack, € 24,50 (gelijmd, 176 blz.). ISBN 978 90 7788 138 5
  • Denk niet aan een roze olifant. De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing van Sarah Gagestein. Derde druk van een boek (uit 2014) over het overtuigen van anderen door in te spelen op hun onbewuste vooroordelen. Haystack, € 19,95 (gelijmd, 184 blz.). ISBN 978 94 6126 099 4
  • De kracht van het piramideprincipe. Gids voor helder denken en schrijven van Eline Janssen en Marita van Rijssen. Tweede, gewijzigde editie van schrijfhulp (uit 2011) die uitgaat van het principe dat bij het schrijven van een zakelijke tekst het belangrijkste steeds voorop moet staan, niet alleen bij hoofdstukken en paragrafen, maar ook in alinea's. Boom, € 24,95 (gelijmd, 144 blz.). ISBN 978 90 5875 449 3

Zie voor andere afleveringen van de rubriek 'Boeken' het dossier elders op deze website.