Taaltrainingen met open inschrijving

Wilt u uw kennis van de Nederlandse spelling-, grammatica- en leestekenregels opfrissen? De Taaladviesdienst verzorgt taaltrainingen met open inschrijving op verschillende locaties in Nederland. Onder leiding van een van de ervaren taaladviseurs van Onze Taal spijkert u uw kennis bij tijdens een leerzame en praktijkgerichte bijeenkomst.

Voor wie?

Iedereen kan zich voor onze trainingen inschrijven. Leden van Onze Taal krijgen korting. Het niveau van onze trainingen is vrij hoog. Veel van onze cursisten zijn redacteur, tekstschrijver, vertaler, docent of student. Maar ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom. De trainingen zijn niet geschikt voor mensen die het Nederlands als tweede taal leren. (Meer informatie over cursussen Nederlands als tweede taal vindt u in dit advies.)

Welke onderwerpen?

We bieden in het najaar van 2015 de volgende trainingen aan:

  • Complete training spelling (hele dag). (vol) Onderwerpen: los, aaneen of streepje; wanneer wel/geen hoofdletters, werkwoordspelling, accenten, tussenklanken.
  • Flitstraining spelling (dagdeel)
  • Opfristraining taalregels (hele dag). (vol) Onderwerpen: spelling (los, aaneen of streepje; werkwoordspelling); grammatica (o.a. woordgeslacht en verwijzing, als/dan, hun/hen); leestekens (komma, puntkomma, dubbele punt). Let op: het spellingdeel overlapt met de complete training spelling.
  • Training leestekens (dagdeel) (komma, puntkomma, dubbele punt, citaattekens, gedachtestreepje, beletselteken)
  • Training praktische grammatica (dagdeel) (o.a. woordgeslacht en verwijzing, als/dan, hun/hen)

In december worden de data en locaties voor de trainingen in het voorjaar van 2016 bekendgemaakt.

PE-punten

Beëdigde tolken en vertalers kunnen voor het volgen van de spellingtraining of de opfristraining 5 PE-punten aanvragen via de website van Bureau Wbtv. Voor de Flitstraining werkwoordspelling, de Training praktische grammatica en de Training leestekens kunt u 2 PE-punten aanvragen.

Jaarwoord banner
-

-