Waar komt zwarte sneeuw zien vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Zwarte sneeuw zien betekent ‘ellende, armoede meemaken’. Deze uitdrukking is in België bekender dan in Nederland. In Noord-Brabant komt ook de variant groene sneeuw zien voor.

‘Echte’ (witte) sneeuwvlokken staan voor ‘reinheid, zuiverheid, schoonheid’. Zwarte sneeuw werd opgevat als iets negatiefs (al zijn sneeuwvlokken natuurlijk nooit zwart); het kreeg de betekenis ‘ellende en (in het bijzonder) armoede’. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt: al heel wat zwarte sneeuw gezien hebben (‘al veel armoede hebben meegemaakt’) en nog zwarte sneeuw zullen zien (vliegen) (‘nog veel ellende moeten doormaken’). 

Zwarte sneeuw zien heeft er een nieuwe toepassing bij gekregen. Tegenwoordig is deze uitdrukking vooral een sportterm met de betekenis ‘al zijn reserves opgebruikt hebben, vreselijk afzien’. Er wordt dan letterlijk mee bedoeld dat het een sporter zwart voor de ogen wordt omdat hij zijn fysieke grenzen bijna overschrijdt.