Waar komt het spreekwoord ‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’ vandaan en wat betekent het?

Dit spreekwoord betekent: ‘wie zuinig is en hard doorwerkt (vlijtig is), kan heel wat tot stand brengen’. Een variant is ‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als paleizen.’

‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’ is dus een lofzang op de oude deugden ‘zuinig zijn’ en ‘hard werken’. Als je dat maar volhoudt, zal het je vanzelf financieel goed gaan, en kun je een prachtig huis voor je laten bouwen. F.A. Stoett vermeldt dat deze gedachte al in het Latijn werd uitgedrukt: ‘Magnum vectigal est parsimonia’ (‘zuinigheid is een groot inkomen’). 

Een bekend grapje is deze toevoeging: ‘... en luizen als kamelen’. Of: ‘... en wie zich niet dagelijks wast, krijgt luizen als kamelen’. 

Er zijn nog meer spreekwoorden waarin de zuinigheid wordt geprezen: ‘Waar de zuinigheid huishoudt, groeit spek aan de balk’, ‘De zuinigheid brengt rijkdom in’ en ‘Overdaad schaadt.’ Maar aan de andere kant moet je volgens dit spreekwoord ook weer niet té zuinig zijn: ‘Zuinigheid bedriegt de wijsheid.’ Hiermee wordt bedoeld: sommige mensen zijn zó zuinig (gierig) dat ze niet op tijd de noodzakelijke uitgaven doen. Daardoor lijden ze later schade en moeten ze vaak alsnog (veel grotere) uitgaven doen.