Waar komt de uitdrukking zien wie de blankste billen heeft vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Met 'We zullen eens zien wie de blankste billen heeft' wordt bedoeld: we zullen eens zien wie er het best voor staat. Het gaat hierbij om een situatie waarin iedereen opening van zaken geeft, zodat kan worden bepaald op wie het minst valt aan te merken of wie er als winnaar uit de bus komt.

De uitdrukking komt voort uit het kaartspel. Op het moment waarop alle spelers hun kaarten open en bloot moeten neerleggen, wordt meteen duidelijk wie de beste kaarten had, en wie dus wint. Een verwante uitdrukking is met de billen bloot gaan: 'opening van zaken moeten geven', 'gedwongen zijn te laten zien hoe het er écht voor staat'.

Het 'onthullen' van de billen wordt dus figuurlijk gebruikt in de zin van 'laten zien welke kaarten je in je hand hebt'. Vervolgens ontstond een algemenere betekenis: het onthullen van de werkelijke situatie: hoe staat het ervoor, wat is er goed gegaan, en wat niet?