Waar komt de uitdrukking witte rook vandaan?

Witte rook betekent: 'beslissing dat iets kan doorgaan', 'belangrijke beslissing waarnaar al enige tijd wordt uitgekeken'. Met bijvoorbeeld 'Nog geen witte rook over nieuwe wet' is bedoeld dat de nieuwe wet nog niet is vastgesteld of aangenomen.

Witte rook is letterlijk het signaal waaraan de buitenwereld kan aflezen dat er een paus is gekozen. Tijdens het conclaaf, de vergadering waarin kardinalen een nieuwe paus kiezen, worden tweemaal per dag de stembrieven van de twee gehouden stemrondes verbrand. De rook kringelt op uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel, en is dus zichtbaar voor de buitenwereld. Als de stemronde niet heeft geleid tot de verkiezing van een nieuwe paus, stijgt er gewone zwart-grijze rook op uit de schoorsteen. Als de stemronde wél heeft geleid tot de verkiezing van een nieuwe paus, wordt aan de stembriefjes een chemische stof toegevoegd. Hierdoor wordt de rook wit. Dat is het teken voor de buitenwereld dat er een beslissing is gevallen: er is een nieuwe paus.