Waar komt het spreekwoord 'Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in' vandaan?

Dit spreekwoord betekent 'als je een ander een streek probeert te leveren, word je daar vaak zelf het slachtoffer van'.

'Wie een kuil graaft voor een ander ...' gaat terug op de Bijbel. In het bijbelboek Spreuken (26:27) (NBG-vertaling 1951) staat:

Wie een kuil graaft, zal erin vallen;
en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen.

In Psalmen 7:16-17 staat:

Hij delft een put en diept hem uit,
maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven.
Het onheil keert zich tegen hem,
het geweld komt neer op zijn eigen hoofd.

Er komen al heel lang spreekwoorden voor die geïnspireerd zijn op deze bijbelteksten. F.A. Stoett citeert er een uit een spreekwoordenboek uit 1550, Gemeene Duytsche Spreeckwoorden: "hy is in syn selfs cuyle ghevallen, die hy anderen gegraeven hadde".

De huidige vorm van het spreekwoord is bekend sinds het einde van de negentiende eeuw.