Waar komt om van te watertanden vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als je het hebt over ‘een kerstmenu om van te watertanden’, dan wil dat zeggen dat de gerechten van het menu je ons bijzonder smakelijk lijken.

Watertanden is een omschrijving van het verschijnsel dat ‘het water je in de mond loopt’ bij het zien van en/of denken aan lekker eten. Met water wordt het speeksel bedoeld. Als je lekker eten ziet of ruikt of daaraan denkt, reageert je lichaam door extra speeksel aan te maken. Zo wordt je mond in gereedheid gebracht om het voedsel te ‘verwerken’.

Overigens wordt watertanden niet alleen gebruikt in verband met eten. Je kunt bijvoorbeeld ook spreken van ‘een vooruitzicht om van te watertanden’ of ‘een aanbod om van te watertanden’; het betekent dan in het algemeen dat iets je heel mooi, goed of gunstig lijkt.

Van Dale (2015) vermeldt ook nog de zegswijze ‘het water loopt mij om de tanden’; dit kan, net als ‘het water loopt mij in de mond‘ betekenen dat iets je heel lekker lijkt, maar daarnaast heeft het de betekenis ‘ik begin flauw te worden van de honger’.