Wat betekent iets voetstoots aannemen en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Iets voetstoots aannemen wil zeggen dat je iets direct (klakkeloos) gelooft en het verder niet betwijfelt of onderzoekt. Het wordt vaak met de ontkenning niet gebruikt: iets niet voetstoots aannemen betekent ‘iets niet zomaar geloven’.

Deze uitdrukking komt voort uit de vroegere gewoonte van handelaren om bij de aankoop van goederen er met de voet tegenaan te tikken. Zo gaf men aan dat men de hele partij kocht, zonder daaruit een selectie te maken. Vroeger bestond ook de uitdrukking iets voetstoots verkopen, waarmee bedoeld werd dat de handelaar iets verkocht zonder dat de kopers de kans kregen eerst de kwaliteit te onderzoeken. De koper moest de koopwaar dus kopen zoals die ‘voor zijn voeten’ stond uitgestald. 

Ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt een dergelijke herkomst bij voetstoots: “tot koop en verkoop van roerende (zelden van onroerende) goederen: zoo als het daar ligt of men het aantreft, zonder eenige garantie betreffende mogelijke gebreken of tekortkomingen, resp. het nauwkeurige gewicht of aantal”.

De handelsterm voetstoots wordt al sinds het einde van de achttiende eeuw ook in figuurlijke zin (‘klakkeloos, zonder iets te onderzoeken’) gebruikt.