Waar komt in het verdomhoekje zitten vandaan?

Wie in het verdomhoekje zit, krijgt veel kritiek; hij of zij kan geen goed doen, alles wordt verkeerd uitgelegd. Ook dingen kunnen in het verdomhoekje zitten, waarmee bijvoorbeeld kan worden bedoeld dat ze niet meer populair zijn (buiten spelen zit in het verdomhoekje), of worden wegbezuinigd (historische taalkunde in het verdomhoekje), of te weinig aandacht krijgen (grammaticaonderwijs in het verdomhoekje). Dingen kunnen ook weer úít het verdomhoekje worden gehaald: kilometerheffing uit het verdomhoekje.

In het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) staat dat de uitdrukking vroeger iets anders luidde. In plaats van verdomhoekje was er namelijk sprake van een verdomboekje. De herkomst van de oorspronkelijke uitdrukking in het verdomboekje staan moet wellicht worden gezocht in het bijbelboek Openbaring. Daar staat:

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Het verdomboekje zou een nogal 'huiselijke' benaming zijn voor een boek waarin God de daden van alle mensen heeft laten optekenen. Op basis daarvan wordt het Laatste Oordeel geveld: wie komt er in de hel, en wie krijgt er een prachtig, eeuwig leven?

Het Etymologisch Woordenboek van Van Dale (1997) vermeldt in het verdomboekje staan ('in het boek der verdoemden staan') en voegt daaraan toe dat verdomhoekje in deze uitdrukking de plaats van verdomboekje heeft ingenomen toen de bijbelse achtergrond van boekje niet meer werd herkend. Het woordenboek van Van Dale neemt het nieuwere verdomhoekje op sinds 1976 (tiende druk). Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft echter al een citaat uit 1952 waarin verdomhoekje voorkomt. Tegenwoordig wordt verdomboekje nauwelijks meer gebruikt.