Waar komt het spreekwoord 'Vele (of: veel) varkens maken de spoeling dun' vandaan en wat betekent het?

Dit spreekwoord betekent: ‘wanneer je iets met veel mensen moet delen, krijgt iedereen maar weinig’. En dan vaak met de bijgedachte ‘je kunt beter met wat minder mensen zijn, want dan krijg je meer’.

De spoeling is een bepaald soort veevoer. Het is een dikke brij van tafel- of keukenafval die aangelengd wordt met water. Als er veel varkens zijn, moet de spoeling met meer water worden aangelengd om ze allemaal te kunnen voeren. Daardoor wordt de kwaliteit ervan echter wel minder, en hebben de varkens minder voedzaam voer.

F. A. Stoett vermeldt in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden dat het spreekwoord sinds de zestiende eeuw voorkomt, en dat er onder meer mee kan worden verwezen naar het delen van de maaltijd of het verdelen van een erfenis.