Waar komt de zegswijze dat heeft veel voeten in de aarde vandaan?

Dat heeft veel voeten in de aarde (ook wel dat heeft heel wat voeten in de aarde) betekent 'dat kost veel moeite; er moet heel wat gebeuren voor dit lukt/mogelijk is'.

De herkomst van deze zegswijze is niet zeker. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat met voeten misschien de wortels van een boom bedoeld zijn. Als een boom diep geworteld is, kost het veel moeite om hem omver te krijgen. F.A. Stoett geeft dezelfde herkomst, maar vermeldt ook dat sommigen denken dat een ander beeld aan deze zegswijze ten grondslag ligt, namelijk 'druk heen-en-weer-geloop, en daardoor veel voetsporen'.

Het Junior Spreekwoordenboek van Van Dale (2001) oppert een nog iets andere mogelijkheid: "Misschien dat gedoeld wordt op iets wat op het land ligt of staat en waarvoor veel mensen nodig zijn om het te versjouwen. De voetstappen van die mensen zijn allemaal zichtbaar in de grond."