Waar komt de zegswijze een veeg uit de pan krijgen vandaan?

Een veeg uit de pan krijgen betekent 'een (flinke) berisping krijgen' of 'een (onverwachte) hatelijke opmerking moeten incasseren'.

Bij veeg moeten we denken aan een vegende beweging, maar dan concreter opgevat: 'zo veel als men door zo'n vegende beweging verkrijgt', bijvoorbeeld een flinke schep met een opscheplepel. Een veeg uit de pan krijgen (ontvangen) betekent volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) eigenlijk "een lik smeer, vet enz. of zijn portie van het eten uit de pan krijgen".

In de neutrale figuurlijke betekenis ('mede zijn deel van iets krijgen, ergens in delen') is de zegswijze nooit op schrift aangetroffen. Het WNT vermeldt dat de dichter Bredero (1585-1618) een streek uit de pan krijgen al ironisch gebruikte, dat wil zeggen in de betekenissen "een schimpscheut, een scherp woord of berisping (...), een (bedekt) scherp verwijt (...), een zijdelingsch verwijt (...), een onvriendelijke opmerking of afstraffing krijgen enz."

Volgens het WNT is een veeg uit de pan krijgen te vergelijken met zijn vet krijgen (deze zegswijze is ontstaan uit het beeld van gebraad dat met extra vet wordt bereid omdat het zichzelf niet bedruipen kan) en er geducht van langs krijgen ('langs (over) het hele lichaam slagen krijgen'). F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) vergelijkt een veeg uit de pan krijgen met van de taart krijgen, dat eveneens 'slaag krijgen' betekent.