Waar komt de uitdrukking vechten tegen de bierkaai vandaan?

Het woord bierkaai verwijst naar de Bierkade in Amsterdam, een straat waar (ooit) echte vechtersbazen woonden. 

Vechten tegen de bierkaai betekent ‘het onmogelijke proberen te bereiken, een verloren strijd aangaan’. 

Deze uitdrukking is ontstaan in Amsterdam: bierkaai is een volkse benaming voor de Bierkade. Dat was een deel van de Oudezijds Voorburgwal, waar enkele eeuwen geleden vaten met bier werden aangeleverd en opgeslagen. De sjouwers waren sterke kerels en stonden bekend als echte vechtersbazen. Wie het tegen hen wilde opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn de strijd te verliezen. Daardoor kreeg vechten tegen de bierkaai de betekenis ‘iets onmogelijks doen, nutteloos werk doen’.

Zie ook Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden van F.A. Stoett.