Waar komt de uitdrukking van twee walletjes eten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Wie van twee walletjes eet, zorgt ervoor dat hij deel uitmaakt van twee groepen, omdat dit hem voordeel oplevert. De ondertoon van deze zegswijze is afkeurend: iemand die dit doet, wordt soms beschouwd als een profiteur. Dat is vooral het geval als zo iemand zich nu eens bij de ene groep voegt, maar zodra hij of zij vindt dat de andere groep meer te bieden heeft, weer naar de andere groep gaat. Van twee walletjes eten wordt ook weleens voor de grap gebruikt om aan te geven dat iemand biseksueel is.

De zegswijze gaat terug op het beeld van een koe die in een (droge) greppel staat en van twee weiden of wallen graast. F.A. Stoett vermeldt: "Van twee wallen eten. In letterlijke zin doet dit een koe in een greppel; figuurlijk zich nu eens bij de eene partij voegen en dan weder bij de andere, alnaarmate men grooter profijt kan behalen (..); van beide kanten voordeel trekken."