Waar komt van toeten noch blazen weten vandaan?

Van toeten noch blazen weten betekent dat je ergens niets van afweet. Het wordt vaak gezegd van een jong en onervaren iemand, of in het algemeen om aan te geven dat iemand totaal ondeskundig is.

Toeten betekent in deze zegswijze ook 'blazen'. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt: "Toeten was: blazen op een koehoorn, ossenhoorn. De strekking van de uitdrukking is dat iemand die dááruit nog geen geluid krijgt wel heel erg dom is." 

In van toeten noch blazen weten wordt gebruikgemaakt van de bekende stijlfiguur tautologie. Deze stijlfiguur komt bijvoorbeeld ook voor in nooit ofte nimmer, tegen heug en meug, pais en vree en wis en waarachtig.

F.A. Stoett geeft nog meer uitdrukkingen waarin de (vermeende) domheid van een ander op de hak wordt genomen, zoals "hy en kan singen noch seggen" (= 'hij kan noch zingen noch praten'), "van keper noch van hanebalk weten" (een keper en een hanebalk zijn allebei dakbalken) en "van hond noch stront weten".