Waar komt de uitdrukking van likmevestje vandaan?

Van likmevestje wordt gebruikt om aan te geven dat iets niet goed is of iemand niet erg capabel is. Zo is een strijkijzer van likmevestje een ondeugdelijk apparaat, en een adviseur van likmevestje een slechte adviseur. Een synoniem van van likmevestje is van niets of van niks: een strijkijzer van niets, een adviseur van niks.

Vestje in van likmevestje gaat volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) waarschijnlijk terug op het Franse fesse, dat 'bil' betekent. Met lik me vestje werd dus oorspronkelijk iets bedoeld als 'lik m'n reet/hol/naad'.

Van likmevestje is in 1896 voor het eerst op schrift aangetroffen in Kamertjeszonde, een roman van Herman Heijermans: "Elke maand voor 'n gulden vijf cent toébetalen en dan nog zoo'n voorschot van lik-me-vessie."

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt de variant van-lik-me-vesje. Ook F.A. Stoett geeft een iets andere variant dan we nu gebruiken: van lik-me-ves(sie).