Waar komt de uitdrukking van leer trekken vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Van leer trekken tegen iemand betekent ‘fel uithalen naar iemand’, ‘boos tekeergaan tegen iemand’.

Leer staat hier voor het leren omhulsel (de schede) waarin een zwaard of ander vergelijkbaar wapen zat ‘verpakt’. Van leer trekken betekent dus eigenlijk ‘het wapen uit de leren schede trekken’. Oorspronkelijk betekende de uitdrukking van leer trekken ‘zich voorbereiden op een gevecht’. Later verschoof de betekenis naar ‘in de aanval gaan’.

F.A. Stoett vermeldt in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923) ook een wat letterlijkere variant: van scheede trekken. Beide vormen bestonden in elk geval in de zestiende eeuw al, maar alleen van leer trekken heeft de eenentwintigste eeuw gehaald.