Waar komt de uitdrukking iemand/iets van haver tot gort kennen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als je iemand (of iets) van haver tot gort kent, ken je iemand (of iets) heel goed.

Van haver tot gort heeft oorspronkelijk niets met de graanproducten haver en gort te maken. De oorspronkelijke vorm van deze zegswijze, die al in de Middeleeuwen voorkwam, is van avere tot avere: dat betekent ‘van ouder tot ouder’, ‘van vader op zoon’. Aver is een oud woord voor ‘stamverwant’, dat we al lange tijd niet meer gebruiken. De zegswijze van avere tot avere werd daardoor niet meer begrepen en werd verbasterd (dit wordt volksetymologie genoemd). Eerst werd het van haver tot haver en via andere varianten (zoals van haver tot klaver) werd het uiteindelijk van haver tot gort. Gort is gepelde gerst, een andere graansoort dan haver. Iemand van haver tot gort kennen ontstond kennelijk dankzij de bijgedachte ‘iemand kennen zoals een granenexpert alles over granen weet, van haver tot gort’.