Waar komt van een koude kermis thuiskomen vandaan?

Van een koude kermis thuiskomen betekent dat iets tegen de verwachtingen in verkeerd gaat, of slecht gaat, of niet doorgaat. Het kan ook betekenen dat je verwachtte ergens hartelijk te worden ontvangen, maar in plaats daarvan boosheid en verwijten ondervond.

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat de uitdrukking is ontstaan vanuit de gedachte dat een kermis verwachtingen wekt van plezier maken. Maar bij een koude kermis is dat juist niet het geval. Koud betekent hier 'onbeduidend, onbetekenend'. Een koude kermis is dus 'een kermis van niks, een teleurstelling'.

F.A. Stoett geeft nog enkele varianten: van een koude (of: kale, slechte) kermis (of: reis, markt) thuiskomen, met de betekenis 'ergens slecht wegkomen, ergens niet in slagen, met de kous op de kop thuiskomen'. Ook Stoett vermeldt dat koud (en kaal) hier de betekenis 'onbetekenend, slecht' heeft.

Dezelfde betekenis heeft 'koude' in koude drukte ('onnodige drukte, je druk maken om niets'). Ook de benaming de koude kant voor de aangetrouwde familie is verwant met dit koud: de familie 'die ons koud laat', de familie die er minder toe doet.