Waar komt van de regen in de drup raken vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

De uitdrukking van de regen in de drup raken betekent dat je uit een onaangename situatie (de regen) probeert te komen, waarbij het resultaat is dat je in een ándere vervelende situatie (de drup) terechtkomt. Het is zelfs mogelijk dat je er nog slechter voor staat dan eerst.

De oudste variant van deze uitdrukking is van den regen in den drop komen. Drop is een verouderde variant van drup. Drup/drop betekent ‘naar beneden druipend vocht’, ‘druppels’. Het gaat dan om druppels die bijvoorbeeld van takken of dakgoten vallen. Die onverwacht neervallende, vieze, dikke druppels zijn minstens zo onaangenaam als regendruppels.

Het is ook mogelijk dat het in van de regen in de drup/drop oorspronkelijk ging om ‘het van een gebouw neervallende hemelwater’. Dat was namelijk een specifieke betekenis van drup/drop. Die betekenis komt terug in de juridische term het recht van drop/drup of het recht van huisdrop. Daarmee werd bedoeld dat je je dak mocht laten afwateren op de grond van je buurman. Het was nodig hier afspraken over te maken, omdat de huizen vroeger vaak geen dakgoot hadden. Het water stroomde van de dakrand zomaar naar beneden, en dus ook op de grond van de buren. Het was vast ook geen pretje deze drup/drop op je hoofd te krijgen.

Het Duits kent een vergelijkbare uitdrukking: vom Regen in die Traufe kommen. Traufe betekent hier ‘water dat van de dakgoot druppelt’.