'Je zult nog raar van de bok dromen.' Wat betekent deze uitdrukking?

'Je zult van de bok dromen' betekent 'Er staat je een bestraffing te wachten', aldus de grote Van Dale (2005) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Met bok wordt in dit geval een strafwerktuig bedoeld, volgens Van Dale en het WNT een soort pijnbank. Wie daarvan droomt, zou het weleens zwaar te verduren kunnen krijgen.

Het spreekwoordenboek van K. ter Laan ziet in bok het wel vaker gebruikte eufemisme voor de duivel. 'Hij zal van de Duivel dromen' omschrijft Ter Laan als volgt: "hij zal ervan lusten; hij zal een geweldig pak slaag (een stevig standje) krijgen. Lett.: hij zal 't nog zo benauwd krijgen dat hij droomt dat hij in des Duivels macht is." Ter Laan is overigens het enige naslagwerk waarin het gezegde op deze manier wordt uitgelegd.