Wat is juist: 'Vera is uit de school geklapt' of 'Vera heeft uit de school geklapt'?

'Vera heeft uit de school geklapt' is juist. Klappen is in deze uitdrukking een verouderd werkwoord dat 'praten' betekent (het zit ook in bijvoorbeeld verklappen), en dat werkwoord krijgt in de voltooide tijd hebben bij zich.

Vroeger werd uit de school klappen gezegd van schoolkinderen: als die 'uit de school klapten', vertelden ze wat er op school gebeurd was. Later kreeg de uitdrukking meer de betekenis 'iets vertellen wat binnenskamers had moeten blijven'; de toepassing werd dus ruimer. Ook iemand die bijvoorbeeld op een kantoor werkt, kan uit de school klappen.

Veel taalgebruikers kennen deze betekenis van klappen niet, en weten dus ook niet dat het in de voltooide tijd met hebben wordt vervoegd. Misschien komt daardoor de vervoeging met zijn steeds vaker voor, omdat klappen in de betekenis 'barsten' (een betekenis die wel gangbaar is) met zijn vervoegd wordt. Maar met een zijn-vervoeging krijgt de uitdrukking een wel heel vreemde betekenis.