Wat betekent uit de school klappen en waar komt deze uitdrukking vandaan? 

Uit de school klappen betekent ‘iets vertellen wat (volgens sommigen) binnenskamers had moeten blijven, geheimen doorvertellen’. In België is de variant uit de biecht klappen in gebruik. Tijdens de biecht vertelde je vroeger je zonden aan de pastoor. De pastoor mocht wat hij hoorde niet verder vertellen.

In deze uitdrukking heeft klappen de betekenis ‘praten’. In verklappen (‘verraden’) heeft klappen deze betekenis ook. Als je spreekt van gezellig zitten kleppen (‘gezellig zitten kletsen’), gebruik je een variant van dit klappen.

Vroeger werd uit de school klappen gezegd van schoolkinderen: als die ‘uit de school klapten’, vertelden ze thuis of ergens anders wat er op school gebeurd was. Later kreeg de uitdrukking een algemene betekenis: ‘iets vertellen wat binnenskamers had moeten blijven’. Iedereen kan dus uit de school klappen, of hij of zij nu op een kantoor werkt, deel uitmaakt van een familie, een sportclub, een vriendenrking, enz. 

Heeft/is uit de school geklapt

In de voltooide tijd zeg je dat iemand uit de school heeft geklapt. Je leest en hoort nog weleens is uit de school geklapt, maar dat is niet juist. Misschien komt de vervoeging met zijn geregeld voor omdat klappen tegenwoordig gangbaarder is in de betekenis ‘barsten’ dan in de betekenis ‘praten’. Je zegt bijvoorbeeld wel dat een band is geklapt