Teksten schrijven is een vak op zich – en teksten nakijken ook. Laat uw teksten daarom corrigeren door Onze Taal. Twee ervaren taaladviseurs bekijken of de punten en komma’s op de juiste plaats staan, of de spelling en zinsbouw juist zijn en of de boodschap die u wilt overbrengen goed over het voetlicht komt.

De Taaladviesdienst van Onze Taal corrigeert sinds jaar en dag de meest uiteenlopende teksten: museumteksten, rapporten, (series) artikelen en boeken.

Onze Taal kan jaarlijks slechts een beperkt aantal teksten corrigeren. We hebben een voorkeur voor uitdagende, interessante opdrachten. Bovendien werken we graag voor opdrachtgevers met een ideële doelstelling. Herkent u zichzelf? Neem dan contact op met Roos de Bruyn voor een verkennend gesprek. Mail naar roos.de.bruyn@onzetaal.nl.

Wat doen we?

  • spelfouten verbeteren
  • grammaticale fouten verbeteren
  • leestekens correct toepassen
  • alternatieve formuleringen voorstellen
  • inconsistenties signaleren
  • inhoudelijke fouten of onduidelijkheden signaleren

Wat doen we niet?

  • teksten schrijven
  • teksten grondig herzien (nieuwe opbouw, informatie toevoegen)
  • teksten in andere talen dan het Nederlands corrigeren
  • teksten vertalen

Contact

Als u overweegt ons een belangrijke tekst te laten nakijken, bel ons dan voor meer informatie: 070 - 362 66 24. Of mail naar Roos de Bruyn: roos.de.bruyn@onzetaal.nl.