Teksten schrijven is een vak op zich – en teksten nakijken ook. Laat uw teksten daarom corrigeren door Onze Taal. Onze ervaren taaladviseurs beoordelen of de punten en komma’s op de juiste plaats staan, of de spelling en zinsbouw juist zijn en of de boodschap die u wilt overbrengen goed over het voetlicht komt.

De Taaladviesdienst van Onze Taal corrigeert de meest uiteenlopende teksten: museumteksten, rapporten, (series) artikelen en boeken. We werken alleen voor opdrachtgevers met een ideële doelstelling en voor overheidsorganisaties. We corrigeren geen scripties en geen reclameteksten, -folders of -brochures. 

Wat doen we?

 • spelfouten verbeteren
 • grammaticale fouten verbeteren
 • leestekens correct toepassen
 • inconsistenties signaleren
 • inhoudelijke fouten of onduidelijkheden signaleren
 • aangeven waar het taalgebruik te moeilijk is (met het oog op de doelgroep van de tekst)
 • alternatieve formuleringen voorstellen

Wat doen we niet?

 • teksten schrijven
 • teksten grondig herzien (nieuwe opbouw, informatie toevoegen)
 • teksten in andere talen dan het Nederlands corrigeren
 • teksten vertalen

Contact

Hebt u een tekst die u wilt laten corrigeren? Bel ons dan tijdens kantooruren voor meer informatie: 070 - 217 16 26. U kunt ook mailen naar Roos de Bruyn: roos.de.bruyn@onzetaal.nl.