Is ‘De dirigent is uitermate geschikt om de orkestleden te motiveren en stimuleren’ een juiste zin, of moet er voor stimuleren ook nog te staan?

Het woord te wordt bij voorkeur voor beide werkwoorden gezet: ‘De dirigent is uitermate geschikt om de orkestleden te motiveren en te stimuleren.’

In principe is het mogelijk om een woord dat dezelfde vorm, functie en betekenis heeft als een woord iets eerder in de zin, de tweede keer weg te laten. Dat geldt bijvoorbeeld voor kan in de zin ‘Zij is iemand die mensen kan motiveren en (kan) stimuleren.’ De zin is zowel met als zonder de herhaling van kan grammaticaal in orde. Het woord te is echter zo sterk verbonden met het werkwoord waar het bij hoort, dat het bij voorkeur niet wordt weggelaten. 

Alleen bij heel vaste combinaties van werkwoorden, die ook nog eens min of meer tegelijkertijd plaatsvinden, kan te eventueel weggelaten worden: ‘We besloten ter plaatse snel nog even wat te eten en drinken.’ Maar ook dan hebben de meeste taalgebruikers een voorkeur voor het herhalen van te.