Waar komt de uitdrukking te berde brengen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Te berde brengen betekent ‘iets ter sprake brengen’,‘iets (een idee of gedachte) voorstellen’.

Berde betekent van oorsprong ‘plank, tafel’. Het is verwant aan bord. Ook het Duitse Brett (‘plank’) en het Deense, Noorse en Zweedse bord (‘tafel’) zijn verwante woorden. De letterlijke betekenis van iets te berde brengen is dus ‘iets ter tafel brengen (om het te bespreken)’.

De uitdrukking te berde brengen is voor het eerst op papier aangetroffen in 1644, in de betekenis ‘betalen’. De huidige betekenis ‘ter sprake brengen’ ontstond ook in de zeventiende eeuw. Iets ouder is de variant te berde komen; deze werd voorzover bekend in 1602 voor het eerst opgeschreven.

Het woord berd komt al vele eeuwen voor in onze taal. Volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands is het een zogeheten ‘substraatwoord’ – een woord dat is overgebleven uit de taal die in ons taalgebied gesproken werd voor het Germaans de belangrijkste taal werd. De Wikipedia geeft meer informatie over substraattaal.