Welke websites en organisaties geven betrouwbare antwoorden op taalvragen?

Onze Taal is een van de websites waar je concrete en betrouwbare antwoorden op duizenden taalvragen vindt: via het zoekscherm, op onderwerp of door een vraag te stellen via telefoon, WhatsApp, Twitter of mail

Onze Taal informeert over het goede gebruik van het Nederlands. Dat doen we niet alleen. Onze Taal maakt deel uit van een samenwerkingsverband met het Team Taaladvies, de Nederlandse Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).

Onze Taal

Het Taalloket van Onze Taal is het loket voor Nederland voor concrete antwoorden op taalvragen over het Nederlands. Onze Taal geeft niet alleen taaladvies (over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, etc.), maar laat vooral ook de rijkdom van het Nederlands zien: via de gratis nieuwsbrief Taalpost, in de schatkamer die deze website is én in het gelijknamige tijdschrift Onze Taal.

Team Taaladvies

Het Team Taaladvies van de Vlaamse overheid is het loket voor België voor concrete antwoorden op taalvragen over het Nederlands. Het Team Taaladvies geeft niet alleen gratis taaladvies (over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, etc.) aan burgers, maar ook aan de diensten van de Vlaamse overheid. Zo geven de medewerkers taalkundig advies over decreten en besluiten van de Vlaamse overheid en ondersteunen zij ambtenaren bijvoorbeeld bij het gebruik van klare taal in overheidsteksten en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke overheidsformulieren.

Taaladvies.net

Taaladvies.net is een Belgisch-Nederlandse samenwerking, die de expertise in het Nederlandse taalgebied op het vlak van taaladvisering samenbrengt. De grote verzameling taaladviezen bevat gedegen achtergrondinformatie met bronvermelding en lijsten met naslagwerken en taalkundige termen. De adviezen worden geschreven door Onze Taal en Team Taaladvies en besproken en goedgekeurd door de Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie of door het Taaladviesoverleg (TAO). Van deze commissies maken taaldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen deel uit (auteurs van naslagwerken en taaladviseurs bij omroepen en overheden bijvoorbeeld).

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Voor uitgebreid advies over taalkwesties is informatie beschikbaar op Taaladvies.net.

Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)

Het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelt en bestudeert Nederlandse woorden door de eeuwen heen. Het maakt woordenlijsten en wetenschappelijke woordenboeken, stelt spraakcorpora en taal- en spraaktechnologische software beschikbaar en doet het technisch beheer van diverse taalwebsites: