Waar komt de zegswijze een stuk in de kraag hebben vandaan?

Iemand die een stuk in zijn kraag heeft, is dronken.

Stuk betekent hier 'een vat alcoholische drank'; kraag wordt gebruikt in de verouderde betekenis 'hals, keel'. Letterlijk betekent een stuk in de kraag hebben dus 'veel alcohol in de keel hebben'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt dat stuk in deze betekenis mogelijk een leenvertaling is van het Franse pièce. Een pièce de vin is een wijnvat (van 220 liter). Volgens het WNT gaat het om vaten van verschillende inhoud, maar het Bargoens woordenboek houdt het op vaten van 700 liter. Een stuk in de kraag komt ook voor met de werkwoorden drinken en zuipen.

F.A. Stoett geeft in zijn Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden veel varianten van deze zegswijze. Hij noemt onder andere: zich een stuk in zijn botten drinken, een stuk in zijn laars drinken, hij heeft een bonk in (bonk betekent 'grote hoeveelheid') en hij heeft het in de mantel. Marc De Coster schrijft in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans dat een stuk in de kraag hebben oorspronkelijk soldatentaal is, en geeft de varianten een stuk in zijn hol/kloten/net/reet hebben. Van die varianten komen alleen die met kloten en reet enkele malen voor op internet.