Waar komt de uitdrukking 'Er is stront aan de knikker' vandaan?

'Er is stront aan de knikker' betekent dat er iets mis is: er dreigt onraad, er zijn problemen of er is ruzie.

Deze uitdrukking gaat terug op het buiten spelen met knikkers. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat "zeker al in de 18e eeuw de knikkerende jeugd geconfronteerd werd met verontreinigde knikkers" – knikkers met poep eraan dus. Dat was natuurlijk vervelend, en zo kon stront aan de knikker de figuurlijke betekenissen 'onraad', 'problemen' en 'ruzie' krijgen. Men sprak ook wel van kak aan de knikker. De Schoolmeester zinspeelde op kak/stront in deze dichtregels:

De wolken worden in 't Westen hoe langer hoe dikker,
Daar is zeker iets, dat ik niet noemen zal, aan den knikker.

Later ontstonden er nettere varianten als 'Er is klei aan de knikker' en 'Er is vuil aan de knikker'; F.A. Stoett vermeldt 'Er is iets (of: een vuiltje) aan de knikker.'