Waar komt de zegswijze op zijn stokpaardje zitten vandaan?

Een stokpaard is eigenlijk kinderspeelgoed; het is een paardenkop die bevestigd is op een lange stok. Zoals kleine kinderen blij en onvermoeibaar zijn als ze op hun stokpaard zitten, zo kan iemand ook eindeloos enthousiast door blijven praten over zijn favoriete onderwerp. Volgens F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) was er aanvankelijk sprake van een hobbelpaard(je). Stoett geeft het citaat: "De Heer de Groot had ondertusschen zulk een weg op zijn hobbelpaard afgelegd, dat hij niet zien kon dat Keetje geeuwde."

De zegswijze op zijn stokpaardje zitten en de varianten zijn stokpaardje bestijgen en zijn stokpaardje berijden hebben wel iets ironisch. De kinderen die op hun stokpaard rijden, zijn natuurlijk geen volleerde ruiters, ook al denken ze zelf van wel. En iemand die steeds maar zijn stokpaardje ter sprake brengt, is misschien niet zo deskundig als hij/zij zelf denkt.