Wat betekent spatsies maken en waar komt deze uitdrukking vandaan? 

Spatsies maken of spatsies hebben betekent 'kapsones hebben, praatjes maken, drukte maken'. De variant spatjes maken/hebben komt ook wel voor, en in ouder Nederlands kom je ook spats maken/hebben wel tegen.

Het woord spatsies of spatjes komt van het Duitse Spass in de betekenis 'scherts'. Het is eerst in zwang geraakt in het Bargoens, de vroegere geheimtaal van dieven, en van daaruit is het meer tot het algemene Nederlands doorgedrongen, hoewel het altijd informeel is gebleven.

Volgens Marc De Costers Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (2002) is spatsies maken soldatentaal. Hij vermeldt de uitdrukking 'Spatjes? Dan moet je ze zelf afvegen.'