Waar komt de uitdrukking iets soldaat maken vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Iets soldaat maken betekent 'iets opmaken', meestal specifiek 'iets opeten' of 'iets opdrinken'.

De herkomst van deze uitdrukking is jammer genoeg niet bekend. F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) ziet een mogelijk verband met het feit dat soldaat in het West-Vlaams de betekenis 'magere, oude koe' had. Zo'n koe zou verkocht worden aan het leger om geslacht te worden voor de soldaten. In het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) worden hier vraagtekens bij gezet: soldaat kwam in deze betekenis alleen voor in het West-Vlaams, en iets soldaat maken zou voornamelijk in Noord-Nederland worden gebruikt.

Marc De Coster (Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans) vermeldt bij deze zegswijze nog enkele andere mogelijke herkomsten. Wellicht werd er vooral mee bedoeld dat soldatenmagen alles lusten en kunnen verdragen, en dus alles 'soldaat' kunnen maken. Een andere verklaring is dat soldaat maken oorspronkelijk niets meer was dan een andere benaming voor 'inlijven, bij het leger gaan'. Het Duits kent of kende ooit de zegswijze dieses Geld wird Soldat, wat eigenlijk betekende: 'het geld verdwijnt uit het bezit zoals een soldaat uit het burgerleven verdwijnt als hij in het leger gaat'.